เกี่ยวกับเรา

ทุกอย่างเกี่ยวกับเรา

มูลนิธิครอบครัวใหม่ จัดตั้งขึ้นเพื่อบริการด้านสังคมสงเคราะห์และดูแลเด็กกำพร้าในประเทศไทย
จัดเตรียมที่พักอาศัยอุปการะเลี้ยงดูและสนับสนุนการศึกษาเหมือนกับเด็กได้อยู่ในครอบครัว
มูลนิธิได้จดทะเบียนกับนายทะเบียนมูลนิธิและได้รับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่: ชม 618

ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
Email: info@nf-foundation.org
สถานที่ตั้งในประเทศไทย
122 หมู่ 8 ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130
โทร. +66 (085) 034-3759
สถานที่ตั้งในประเทศแคนนาดา
c/o Highview Community Church
295 Highview Drive Kitchener ON Canada N2L 4A1
Tel. 1(519) 748-8647

Our History

ร่วมสนับสนุนงานมูลนิธิครอบครัวใหม่

ขอกราบขอบพระคุณที่ท่านได้ร่วมสนับสนุนงานของเรา

ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน

การบริจาคปกติและครั้งเดียวเพื่อการเรียนการสอนการเดินทางและความต้องการด้านการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยของเรา เพื่ออนาคตเด็กที่จะได้เล่าเรียนจนจบ

โครงการก่อสร้าง

บริจาคครั้งเดียวหรือแบ่งชำระเพื่อสร้างบ้านหลังใหญ่เพื่อขยายขอบเขตและต้อนรับเด็ก ๆ เข้ามาในความดูแลของเรา

ร่วมสนับสนุนเด็ก

การสนับสนุนเด็กประจำทุกเดือนและสายสัมพันธ์ต่อเด็กโดยตรงเป็นการสร้างโอกาสที่แตกต่างในชีวิตของเด็กแต่ละคน

ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิครอบครัวใหม่